KÖK HÜCRE İLE AZOSPERMİ TEDAVİSİ

 

Kök hücre tedavisi ile birlikte liposection tedavisi ile alınan yağlardan ayrıştırılan yumurtalar zenginleştirilip tekrar hastaya nakli yapılır. Yani bu yöntem ile birlikte aslında sperm üzerine bir iyileştirme ve tedavi uygulanır. Birçok kişide sperm hastalığı mevcut. Sperm sağlıklı olmadığı içinde çocuk sahibi olmanın önünde bir engel olabiliyor. Bu tür durumlara karşılık aslında kişinin kendi spermi üzerine bir tedavi uygulanır. Uygulanan bu tedavi ile birlikte artık sperm daha sağlıklı ve etkin bir yapıya dönüşür. Sağlıklı olan sperm tekrardan enjekte edilerek hastaya verilir. Böylece çocuk sahibi olmanın önünde bir engel kalmıyor. Azospermi tedavisi bugün birçok hasta için ön plana çıkan ve uygulanan bir yöntemdir. Üstelik oldukça da etkili bir yöntem olarak karşınıza çıkar. Hem yurtiçi hem de yurtdışı bağlantılı olarak işlev görür. Bu açıdan ön plana çıkan ve uzmanlarca da uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem bugün birçok hasta rahatlıkla uygulayabilir. Sadece hasta sağlığı tedavi için uygun olmalıdır.

 

Azospermi Tedavisinin Etkisi

 

Azospermi tedavisi etkili olan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi ile birlikte artık sperm daha sağlıklı ve etkili olmaktadır. Azospermi tedavisi ile birlikte sadece kişiden alınmış olan bir doku laboratuvar ortamında inceleme altına alınır. Bu alanda gerekli olan tüm tedavi sperm üzerine uygulanır. Sadece sperm ile alakalı bir durum da burada söz konusu değil. Sperm dışında spermin sahip olduğu kişinin genel sağlığı da burada öne çıkar. Eğer kişi sağlığı buna elverişli ise tedaviye böyle başlanılır. Bu tedavi süreci içinde hastada bir takım değişimler yaşanabilir. Ancak genel olarak tedavi etkili geçen bir süreci kapsar. Bugün neredeyse % 80 e varan bir başarı oranı da mevcut. Yani azımsanmayacak bir başarı oranı ile tedavi sunulur. Daha önceden gerekli tetkik ve testler yapılır. Eğer etkili bir sonuç alınacaksa bu sonuca uygun olan bir tedaviye geçiş yapılır. Bu süreç tamamen uzman olan doktorlar tarafından yürütülür. Bunun sonucunda da sperm sağlıklı olarak kişiye enjekte edilir.

 

 

Azospermi Tedavisinin Yan Etkisi Var Mı?

 

Azospermi tedavisinin yan etkileri yoktur. Tedavi öncesinde de gerekli olan test ve tetkikler de yapılır. Bu alanda testler yapılmadan tedavi sürecine geçiş yapılmaz. Tedavi sürecine geçiş yapılmadan önce genel bir tarama yapılır. Bu süreç zarfında kişi eğer tedavi için uygunsa tedaviye geçiş yapılır. Böylece her hangi bir yan etkinin olması durumu da söz konusu olmaz. Bu açıdan tedaviye başlandıktan sonra çoğu zaman en ufak bir sağlık sorunun yaşanması durumu söz konusu olmaz. Bu alanda ön plana çıkan yan etkiler arasında sadece belli başlı yorgunluklar veya psikolojik etki yer alır. Bunlar dışında her hangi bir sağlık durumu söz konusu olmaz. Özellikle herkes için bu tedavi etkili bir sonuç verir. Hem çok sağlıklı hem de birçok kişi için uygun ve uyumlu olan bir tedavidir. Bu tedavi yöntemi ile birlikte artık sonuca anında ulaşılır. Tek yapmanız gereken şey uzman bir hekimden yardım almaktır.

 

 

Azospermi Tedavisi ve Sonucu

 

Azospermi tedavisinin en önemli sonucu çocuk sahibi olmaktır. Bu alanda tedavi sonucu % 80 e varan olumlu bir durum sunar. Bu durum genellikle sperm konusunda sağlıksız bir sonuç veren kişilere anlık olarak sunulur. Bu tür tedaviler sadece sperm konusunda sorun yaşayanlar için anında ön plana çıkar. Çünkü bu tür tedaviler sağlık açısından kişilere uygulanması gereken bir tedavidir. Bu tür tedaviler ile etkili bir sonucu kısa sürede almak da mümkün. Bu tür tedaviler ile birlikte sperm sadece kişiden alınır ayrıştırılır ve sağlıklı bir hale getirilir. Bunun sonucunda ise yeniden kişiye enjekte edilir. Yani kişi iyileşmiş olduğu sperm ile çocuk sahibi olabilir. Sadece sperm sayısı ve spermin genel sağlığı da buna elverişli olmaktadır. Bu açıdan ön plana çıkan birçok uzman hekim de vardır. Bu uzman hekimler ile birlikte artık daha etkili bir sonuca varılabilir. Azospermi tedavisi ile birlikte belli bir süreç hastaya tanınır. Bu tür tedavi sürecine kişiden tamamen adapte olması da gerekir. Bu tür tedavi süreci ile ilgili uzmanlar da size yardımcı olur.

 

 

Azospermi Tedavisi ve Uygulaması

 

Azospermi tedavisi uygulaması liposection tedavisi ile bağlantılı olarak gelişir. Burada yağ alma tedavisi ile spermler çekilip alınır. Alınmış olan spermler yağdan ayrıştırılarak laboratuvar ortamında iyileştirilir. Yağdan çekim için özel bir alet burada kullanılır. Öncelikle tedavi için kişi genel bir taramadan geçer. Bu alanda yağlardan kaynaklı olarak sperm hastalıklı olabilir. Çünkü yağlar genel olarak sağlığa etki eden bir yapıya sahiptir. Bu alanda yağların etkisi hassas olan sperm alanı için daha olumsuz olan bir yapıya sahip olur. Bu açıdan yağların etkisi de spermin etkisini git gide azaltabilir. Çünkü yağla çevrili olan sperm işlevsel olmaz. Yani ilişki esnasında spermin hareket alanı azalır. Bunlar belli bir süre sonra sperm alanının git gide daha da daralmasına neden olabilir. Ancak uygulanan tedavi yöntemi ile birlikte yağlar tamamen spermden ayrıştırılır. Yağların sperme zarar vermeden spermden uzaklaştırılır. Ayrıca PRP Kök Hücre ile Menapozdan Sonra Hamilelik de bir çok çocuk sahibi olmak isteyen aileye uygulanan tedaviler arasındadır.

 

 

Azospermi Tedavi Sürecinde Kontroller

 

Bu tür tedavi sürecinde kontroller önem taşır. Çünkü bazı zamanlarda enjekte edilen spermin etkisi yine de kişide tutmayabilir. Bu alanda gerekli olan kontroller ile birlikte aslında oluşacak olan olumsuz bir durumun da önüne geçilebilir. Bu tür süreçlerde sık sık kontroller devreye girer. Çünkü kişide bir takım sağlık sorunu yaşanabilir. Sağlık bakımından kişi hassas bir dönemden geçer. Bu hassas dönem içinde de kişinin normal hayatta genel sağlığına da dikkat etmesi gerekir. Çünkü sadece sperm alanı değil kişinin genel sağlığı da burada önem taşır. Tedavi sürecince ne yapılıp yapılmayacağı ve neyin tüketilip tüketilmeyeceği konusunda da uzmanlar gerekli uyarıyı yapar. Bu süreç zarfında çiftlerin ilişki konusunda ne yapacağı ve nasıl bir yol yürüteceği de niye doktor tarafından sizlere sunulur. Bu süreç ile birlikte kontroller de aksatılmadan sonuca başarılı bir şekilde varılması mümkündür. Böylece çocuk sahibi olmanızın önünde bir engel kalmaz.

 

Azospermi Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?

 

Başarı oranı azospermi tedavisine başlayacak olan kişiler için merak konusu olmuştur. Bu alanda tedavi süreci başarıyı oranını da yükseltmiştir. Başarı oranı ise % 80 lik bir dilime sahiptir. Yani tedaviye başlayan birçok kişi tedaviyi olumlu bir şekilde sonuçlanır. Bu tedavide sadece belli başlı durumlar hariç kişinin tedavisi olumlu olarak sonuçlanır. Tedaviye tamamen hazırlanılması ve adapte olunması da gereklidir. Tedavi ile birlikte süreç başarılı bir şekilde ilerler. Bu süreçte kişide büyük çaplı bir hastalık varsa eğer ya da ağır bir ilaç kullanılacaksa eğer bunlar da tedaviye etki edebilir. Bu yüzden tüm her şey göz önünde tutulur. Sürecin iyi ilerlemesi için hasta tamamen hazır olmalıdır. Böylece başarılı bir sonuç ortaya çıkacaktır.