PRP KÖK HÜCRE İLE MENAPOZDAN SONRA HAMİLELİK

 

Artıp prp kök hücre ile menapoz sonrasında hamile kalma durumu olabilir. Genelde birçok kadın kök hücre ile hamile kalabiliyor. Menapoz sonrası hamilelik doğal yollarla pek mümkün olmaz. Çünkü menapoz sonrasında doğal yollar artık buna elverişli olmuyor. Bu duruma karşılık anne adaylarının bir çoğu hamile kalmak isteyebilir. Onlar için kök hücre tedavisi devreye girer. Kök hücre ile gerekli enjekte işlemi anne adayına uygulanır. Burada anne adayının sağlık durumunun buna elverişli olması gerekir. Menapoz sonrasındaki ilk süreç için uygunluğa bakılır. Bu uygunluk anne adayında varsa eğer hamile kalınabilir. Sadece tıbbi bir cerrahi müdahale gereklidir. Cerrahi müdahale sonucunda döllenme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşir. Ancak kadın için süreç hassas olacağı için doktor kontrolü altında bu süreç tamamlanır. Kök hücre tedavisi etkili bir sonuç verir. Sadece sağlık koşulları buna uygun olmalıdır. Böylece hem döllenme hem de hamilelik süreci başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur. Üstelik ağrısız bir tedavi süreci size sunulur.

 

 

PRP Kök Hücre Tedavisi

 

Prp kök hücre tedavisi için en önemli husus laboratuvar ortamında gerçekleşir. Burada öncelikle anne adayının yumurtalığı kontrol altına alınır. Bu yumurtaların incelenmesi için birçok test yapılır. Çünkü bazı anne adaylarının bu süreç için sağlıklı yumurtaları olmayabilir. Burada eşi olan kişiden alınan spermin sağlıklı olması sadece yeterli olmaz. Hem spermin hem de yumurtaların sağlıklı olması gerekir. Eğer sperm ve yumurta sağlıklı ise bunlar arasındaki uygunluk da aranır. Çünkü aralarında uyumsuz bir durum varsa zaten döllenme de meydana gelmez. Çünkü döllenmenin gerçekleşmesi için hem spermin hem de yumurtanın bir birini kabul etmesi gerekir. Sperm ve yumurta laboratuvar ortamında döllenme yaşadığı zaman bunun sağlıklı bir döllenme olup olmadığına da bakılır. Döllenme eğer sağlıksız bir şekilde gerçekleşirse bunun sonucunda anne adayının sağlığı da olumsuz olarak etkilenebilir. Tüm bunlar göz önünde tutularak sürece entegre olmak gerekir. Özellikle anne adayının süreç için uygun olması gerekir. Böylece etkili bir hamilelik süreci yaşanır.

 

Prp Kök Hücre Tedavisinin Sonucu

 

Prp kök hücre tedavisi olumlu sonuç veren etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak süreç etkili olduğu kadar bir o kadar da hassas olur. Çünkü menapoz öncesi bir kadın ile menapoz sonrası bir kadının genel sağlığı bir biri ile aynı olmaz. Burada kadının yaşı ve fiziksel yapısı da önem taşır. Tüm bunlar kadın için tehlikeli bir yapıya dönüşebilir. Bu tür durumlara karşılık sadece kadının genel sağlık durumuna bakılır. Eğer kadının genel sağlığı bu tedavi için uygunsa böylece başarılı bir hamilelik sürecine geçiş yapılır. Bu alanda ayrıca kadının rahminden psikolojik yapısına kadar her şey göz önünde tutulur. Çünkü çoğu zaman ilerleyen yaşlarda anne rahminde bir sorun ortaya çıkabiliyor. Bu durum bebeğin anne rahminde bebeğin gelişimini de olumsuz olarak etkiler. Tüm bunlar göz önünde tutularak hamilelik sürecine geçiş yapılır. Hamilelik süreci için anne adayının tamamen sağlıklı olması gerekir. Bu durum menapoza girmiş olan kadınlar için ayrıca önem taşır.

 

 

Menapozdan Sonraki Kadınlar için Kök Hücre Tedavisinin Etkisi

 

Menapoz süreci ve menapozdan sonraki süreç oldukça hassas geçen bir süreçtir. Bu süreç zarfında kadının hamile kalması süreci daha da hassas bir noktaya taşır. Menapoz süreci sonrası yumurtaların olgunlaşma ve üreme evresi durur. Bunun sonucunda kadınlarda mevcut olan yumurtalar üzerinde bir işlem yapılır. Yani sadece en olgun ve sağlıklı olan yumurtaya bakılır. Bu yumurtalar ile birlikte sperm üzerine gerekli işlem uygulanabilir. Sperm ve yumurtanın hem gelişmiş hem de sağlıklı olması gerekir. Çünkü sağlıksız olan bir yumurta veya sperm döllenme evresine geçemez. Bu durum sperm ve yumurtanın döllenmesi sonrasında bile yine sağlıksız bir hamilelik geçirilmesine sebep olur. Kök hücre tedavisi ile birlikte artık mevcut olan yumurtalar da gelişme gösterir. Çünkü yumurtalar hasta ve sağlıksız olabilir. Bunun sonucunda gerekli tedavi uygulanarak yumurtalar olgunlaşabilir ve işlevsiz bir hale dönüşebilir. Bu da doğrudan kadınların daha rahat ve daha sağlıklı bir hamilelik geçirmesinde etkili olur. Ayrıca kök hücre ile menapoz sonrası gebelik de sağlanabilirken, Kök Hücre ile Azospermi Tedavisi de yapılabilmektedir.

 

Kök Hücrenin Etkisi

 

Kök hücre tedavisi günümüz koşullarında etkili bir sonuç vermektedir. Bu tedavi ile sadece döllenme gerçekleşmez. Bunun dışında mevcut olan sperm ya da yumurtanın gelişimi de yine bu tedavi ile mümkün olur. Sadece kök hücre tedavisi için kadının belli bir yaşta ve belli bir sağlık durumuna sahip olması gerekir. Böylece döllenme tıpkı menapoz öncesinde olduğu gibi gerçekleşir. Menapoz öncesindeki bir kadının döllenme süreci ile menapoz sonrasındaki kadının döllenme süreci bir biri ile aynı olmaz. Burada gerekli etkileşim ve fiziksel yapı devreye girer. Bu fiziksel yapının göz ardı edilmesi bile doğrudan olumsuz bir sonucun yaşanmasına etki edebilir. Tüm bunlar kök hücre tedavisi ile mümkün olabilir. Kök hücre tedavisi sadece menapoz sonrasındaki kadınlar için geçerli değildir. Bu tedavi menapoz öncesindeki hatta genç yaşlardaki kadınlar için de geçerlidir. Sadece bu yolla sperm ve yumurtalık üzerinde iyileştirme yapılır. Sonraki süreçte ise sperm ve yumurtanın döllenmesi için birleşimi sağlanır. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra ise enjekte işlemi ile yumurta tekrar anne rahmine bırakılır.

 

Prp Kök Hücre Tedavisinin Yan Etkisi Var Mı?

 

Prp kök hücre tedavisi birçok tedaviye nazaran rahat geçen bir süreç sunar. Bu tedavi doğrudan kadın ve erkekten alınan sperm ve yumurtaları içerir. Her hangi bir yan etki durumu söz konusu olmaz. Sadece kadın ve erkeğe bağlı kalınarak olumsuz bir durum sağlık açısından yaşanabilir. Ancak bu olumsuz durum ise yaşanmadan önce gerekli olan tüm test ve tetkikler yapılır. Böylece her hangi bir risk durumu varsa eğer anında bu testler ile ortaya çıkar. Gerekli müdahale de bu testler etrafında uygulanır. Eğer çok riskli bir durum olursa doğrudan doktor gerekli uyarıyı tarafınıza yapar. Böylece ne yapacağınız konusunda bir bilgi edinmiş olursunuz. Hamilelik çok sıkıntılı geçecekse eğer ya da anne adayı riske girecekse eğer döllenme sürecine geçilmez. Yani risk daha tedaviye başlamadan önce ortaya konur. Bugün başarılı olan birçok test mevcut. Bu testler etrafında artık yüzde yüze yakın sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

 

Kök Hücrede Yumurta ve Spermin Etkisi

 

Kök hücrede yumurta ve spermin etkisi önemlidir. Eğer hastalıklı bir yumurta ve sperm mevcutsa eğer bu durum doğrudan kişi sağlığını olumsuz etkiler. Buna ek olarak sperm ve yumurtanın anneye döllenme sonrasında zarar vermesi gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Böyle bir durum yaşanırsa eğer yine anne adayı riske girer. Bunlar dışında yumurta ve spermin kalıtsal ve genetik hastalık taşıması da mevcut. Tüm bunlar göz önünde tutularak tedavi sürecine başlanır. Eğer eksiksiz bir test süreci sunulursa daha risksiz ve daha olumlu bir sonuç elde edilebilir. Böyle durumlara karşılık uzman doktorlarca gerekli önlem alınarak kök hücreye başlanılır.