TÜP BEBEK VE MİKROENJEKSİYON

Son zamanlarda tıp dünyasında meydana gelen gelişimlerin içinde mikroenjeksiyon yer almaktadır. Yani bir tür cihaz olarak karşınıza çıkar. Bu cihaz ile birlikte döllenme daha sağlıklı ve daha erken gelişmiş olur. Bu alanda sperm enjeksiyonu ve yumurta üzerinde bir işlem yer alır. Genelde elde edilen sperm en ufak bir etkide bile anında bozulabilir. Yani etkisini kaybetmesi mümkündür. Ancak mevcut olan mikroenjeksiyon yöntemi ile birlikte artık böyle bir durumun yaşanması söz konusu değil. Kişiden elde edilen sperm sağlıklı bir ortamda mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenir. Üstelik spermin döllenme aşaması süreci de yine bu yöntem ile birlikte takip altına alınır. Tam olarak bu takip ve süreçten dolayı bugün yöntemden olumlu sonuçlar alınmaktadır. Aşamalı bir işlem bu alanda ön plana çıkar. Yapılan her işlem bu yöntem ile daha etkin bir şekilde yürütülür. Üstelik her hangi bir ağrı durumu da söz konusu değil.

 

Mikroenjeksiyonun Aşamaları

Mikroenjeksiyonun belli başlı aşamaları vardır. Bu aşamalar hasta kişinin sürece entegre edilmesi açısından da önem taşır. Bu tedavide yumurta toplama günü vardır. Yumurtalar en verimli oldukları günde toplanır. Ancak içlerinden en olgun olanı tercih edilir. Çünkü olgun yumurta döllenme için gereklidir. Daha sonra mikromanipülatör denilen bir cihaz yardımı ile sperm yumurta içine enjekte edilir. Tam olarak en doğru yumurtanın tercih edilmesi ve alınmış olan spermin de süreç geçmeden enjekte edilmesi gerekir. Bu iki özellik süreç için önem taşır. Böylece daha sağlıklı ve etkin bir sonuca ulaşılabilir. Bu işlemlerden sonra ise yumurtalar özel solisyon denilen kaplarda inkübatör denilen cihazların içine kaldırılır. Bu cihazlar içinde sadece bekletilir. Diğer gün mikroenjeksiyondan 15 ve 18 saat sonra döllenme durumuna bakılır. Yani değerlendirme yapılır. Bu süreç içinde döllenme işleminin nasıl olduğu olumlu bir sonuç alınıp alınmadığı üzerinde genel bir kontrol söz konusu olur. Her hangi olumsuz bir durum döllenme işleminin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu yüzden her aşama dikkatli bir şekilde takip edilir. Bunun yanı sıra Aşılama Tedavisi IUI de tüp bebek aşamalarından biridir.

Mikroenjeksiyon Aşamasının Süreci

Mikroenjeksiyon aşamasında öncelikle tek bir sperm ve yumurta yer almaz. Bu alanda birden fazla sperm ve yumurta işlevsel olarak rol oynar. Çünkü tek bir yumurta ve sperm üzerinde işlem yapıldığı zaman olumsuz bir sonuç da ortaya çıkabilir. Bu yüzden tüp bebek tedavisinde her zaman birden fazla yumurta ile birden fazla sperm döllenir. Döllenme sonucunda bir çoğu tutmaz. Sadece bir veya iki tanesi döllenme işlemini başarılı bir şekilde yapmış olur. Bu işlem yapılırken yumurtanın yapısı, spermin yapısı ve bunların süreçleri arasında belli farklar olabilir. Tüm bu farklardan dolayı da birden fazla yumurta ile sperm döllenme sürecine entegre edilir. Bu süreç içinde enjeksiyon 10 ile 20 dakika aralığında değişkenlik gösterir. Ardından özel kaplara yumurta kaldırılır. Bunun sonucunda sadece döllenme süreci takip edilir. Çünkü döllenmenin tutması gerekir. Döllenme tutarsa eğer alınan yumurta doğrudan anne rahmine entegre edilir. Böylece artık hamilelik süreci kadın için başlamış olur.

Mikroenjeksiyon Yönteminin Faydaları

Mikroenjeksiyon yöntemi ile bebek sahibi olmayan kişilere tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmanın yolu açılır. Bu yöntem eskiye nazaran daha çok gelişim göstermiştir. Bugün yönteme başvuranların neredeyse % 80 i başarılı döllenme ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak en önemli olan husus şudur. Döllenmenin doğru zaman aralığında ve sağlıklı olan yumurta ile yapılmasıdır. Bu süreçte hem yumurta hem de spermin sağlıklı ve olgun olması gerekir. Böylece başarılı bir şekilde döllenmesi süreci başlamış olacaktır. Bazı kişilerde sperm sayısı da çok az olmaktadır. Sperm sayısındaki artış da doğrudan çocuk sahibi olmanın önünde bir engel yaratmaktadır. Ancak tedaviye başlamadan önce erkekte mevcut olan sperm sayısını çoğaltmaya yönelik bir tedavi uygulanır. Bu tedavi sadece erkek bazlı olarak yapılır. Öte yandan mevcut olan spermlerin de sağlıklı bir şekilde gelişimi için yine tedavi uygulanır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra döllenme yani yumurtanın da dahil olduğu tedavi aşamasına geçilir. Burada süreç tamamen doktor kontrolünde devam eder.

Mikroenjeksiyon Yöntemi ve Başarı Oranı

Mikroenjeksiyon yönteminin başarı oranı bugün azımsanmayacak kadar fazladır. Özellikle gelişmiş olan teknolojik alt yapı da doğrudan bunu destekler niteliktedir. Bu yüzden doğru teknik ve doğru yöntemler eşliğinde bu süreç devam eder. Ayrıca günümüzde bu yöntem alanında oldukça uzmanlaşmış olan birçok doktor da mevcut. Tüm bunlar tüp bebek düşünen kişiler için bir umut ışığı olmaktadır. Döllenme için bu yöntem içinde hareketli, normal dış meni spermi ile işlem yapılır. Uygulanan işlem sonucunda da % 80 e varan bir başarı oranı ile karşı karşıya kalırsınız. Yani çoğunlukla döllenme gerçekleşmiş olur. Ancak bunun dışında menide spermin mevcut olmadığı durumlar da olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise doğrudan cerrahi bir yöntem devreye girer. Yani cerrahi yöntem ile kişiden sperm alınır. Alınmış olan sperm oldukça hassas bir solisyon içinde yumurtaya entegre edilinceye kadar saklı tutulur. Daha sonra yumurtada hazır olduğu an sperm yumurta içine entegre edilir. Kısa sürede de sonucu görmek mümkün.

Her Yumurtanın Döllenme İhtimali Var Mı?

Her yumurtanın döllenme ihtimali yoktur. Bu yüzden tedavi sürecinde sadece bir değil birden fazla yumurta alınır. Çünkü döllenme için çoğu yumurta tutmayabilir. Sadece bir ya da iki tanesi tutar. Kişiden alınmış olan yumurtalar ayrıca ayrıştırılır. Çünkü elde mevcut olan yumurtalar gelişim bakımından incelenir. Kimi yumurtalar yeterli bakımdan olgunlaşmamış olabilir. Olgunlaşmamış yumurtanın döllenme oranı da oldukça azdır. Bu tür durumlara karşılık mevcut olan yumurtalar içinden en olgun ve gelişmiş olanı tercih edilir. En olgun yumurta genelde döllenmenin tutması için daha etkili olur. En olgun olan yumurta tercih edilirse eğer bu yumurtanın döllenme oranı % 97 e kadar çıkar. Yani % 97 lik bir başarı oranından söz edilebilir. Döllenme için yumurtaların sağlıklı olması da gerekir. Sperm sağlıklı olduğu halde yumurta sağlıklı olmazsa eğer yine döllenme gerçekleşmez. Aynı şekilde yumurta sağlıklı olsa da sperm sağlıklı olmadığı zaman yine sonuç aynı olur. Bu tür tedavilerde hem sperm hem de yumurtanın sağlıklı olması gerekir.

Enjeksiyonun Yanlış Yapılması İhtimali Var Mı?

Bu tür tedavilerde enjeksiyonun yanlış yapılması gibi bir durum söz konusu olmaz. Enjeksiyon süreci genelde belli bir plana bağlıdır. Bu süreç sperm ve yumurtanın kişilerden alınıp belli bir zaman dilimi içinde enjekte edilmesi işlemini kapsar. Bu yüzden yanlış yapılması veya uygulanması gibi bir durum ortaya çıkmaz. Üstelik bu gibi durumlara karşılık uzman hekimler gerekli önlemi almaktalar. Almış oldukları önlemler içinde birden fazla yumurta ve spermin döllendirilmesi yer alır. Bu sayede yanlış bir sonuç elde edilmesinin de önüne geçilmiş olunacaktır. Üstelik döllenme süreci uzmanlarca adım adım takip edilir ve sonuca varılır.